Arya Tara Histrory + Ceremony on the 22th of February

Chers étudiants et amis,

Nous vous attendons nombreux à la cérémonie de l'Arya Tara ce samedi 22 février à 15h à l'adresse de notre temple de Forest, Avenue Everard 22, 1190 Forest.

Histoire de Tara.

Selon la tradition, Tara était, à l'origine, une jeune fille qui devint une déesse. Tout commence dans la nuit des temps, à l'époque du Bouddha "Son du Tambour". Vivait alors une princesse du nom de "L'une de Sagesse" qui, pendant dix millions d'années, fit chaque jour d'immenses offrandes à Son du Tambour et à ses disciples. Elle fut aussi, en sa présence, la promesse d'atteindre l'Eveil pour secourir tous les êtres, et de se consacrer sans cesse à leur bien. Les moines lui dirent alors que pour atteindre son but elle devrait prier afin de renaître homme et non point femme. Lune de Sagesse, qui ne voyait rien à redire à sa féminité, n'apprécie guère leur commentaire et, après leur avoir fait remarquer que, en ce qui concerne l'Eveil, il n'existe ni homme ni femme, elle leur déclara : "Beaucoup désirent l'Eveil dans un corps masculin, mais personne n'oeuvre pour le bien des êtres dans un corps féminin. C'est pourquoi, jusqu'à ce que le Samsara (cycle des existences) soit vide, je travaillerai pour le bien-être de tous les êtres dans un corps féminin ".

Puis, pendant dix millions d'années, elle pratiqua jusqu'à ce qu'elle atteigne la complète réalisation et devienne capable de libérer dix millions d'êtres chaque matin et autant le soir. C'est alors que bouddha Son du Tambour déclara qu'elle serait désormais connue sous le nom de Tara, la libératrice.

 

Beste studenten en vrienden,

Wij verwachten jullie in groot aantal op de ceremonie van de Arya Tara zaterdag 22 februari om 15u op ons adres in Vorst, Everardlaan 22, 1190 Vorst.

Tara's verhaal.

Volgens de overlevering was Tara oorspronkelijk een meisje dat een godin werd. Het begint allemaal in de nevelen van de tijd, ten tijde van de Boeddha "Sound of the Drum". Toen leefde een prinses met de naam 'Moon of Wisdom', die gedurende tien miljoen jaar elke dag enorme offers bracht aan  Sound of the Drum en zijn discipelen. Het was ook, in zijn aanwezigheid, haar belofte om verlichting te bereiken om alle wezens te helpen en zich onophoudelijk aan hun welzijn te wijden. De monniken vertelden haar toen dat ze, om haar doel te bereiken, moest bidden om als man en niet als vrouw te worden herboren. Moon fo Wisdom, die niets verkeerds zag met haar vrouwelijkheid, waardeerde hun commentaar nauwelijks en nadat ze erop had gewezen dat, wat de Verlichting betrof, er geen man of vrouw was, verklaarde ze hun: "Velen verlangen naar verlichting in een mannelijk lichaam, maar niemand werkt voor het welzijn van wezens in een vrouwelijk lichaam. Daarom zal ik werken tot de Samsara (cyclus van bestaan) leeg is aan het welzijn van alle wezens in een vrouwelijk lichaam. "

Vervolgens oefende ze gedurende tien miljoen jaar totdat ze zich volledig realiseerde en in staat werd om elke ochtend en zoveel 's avonds tien miljoen wezens vrij te laten. Het was toen dat Boeddha Son of the Drum verklaarde dat ze voortaan bekend zou staan ​​als Tara, de bevrijdester.

Dear students and friends,

 

We hope you will join us for the ceremony of the Arya Tara next Saturday 22th of February at 3pm at our temple, Avenue Everard 22, 1190 Forest.

Tara's story.

According to the tradition, Tara was originally a girl who became a goddess. It all begins in the mists of time, at the time of the Buddha "Sound of the Drum". Then lived a princess by the name of "Moon of Wisdom" who, for ten million years, made immense offerings every day to Sound of the Drum and his disciples. It was also, in his presence, that she promised to reach enlightenment to help all beings, and to dedicate oneself unceasingly to their good. The monks then told her that to reach her goal she should pray to be reborn as a man and not a woman. Moon of Wisdom, who saw nothing wrong with her femininity, did’nt appreciate their comment and, after having pointed out to them that, as far as Enlightenment is concerned, there is neither man nor woman, she declared to them: "Many desire enlightenment in a male body, but nobody works for the good of beings in a female body. That is why, until the Samsara (cycle of existences) is empty, I will work for the well-being of all beings in a female body. "

Then, for ten million years, she practiced until she reached complete realization and became able to release ten million beings every morning and as much in the evening. It was then that Buddha Son of the Drum declared that she would henceforth be known as Tara, the liberator.

 

Notre prochaine session aura lieu ce samedi 25 janvier à 15h. Avec Rinpoche nous approfondirons la méditation par les textes de prières. La partie enseignement sera dédiée à l'étude des 8 versets sur l'entraînement de l'esprit.

Onze volgende sessie vindt plaats op zaterdag 25 januari om 15.00 uur. Met Rinpoche zullen we de meditatie verdiepen door gebedsteksten. Het lesgedeelte zal worden gewijd aan de studie van de 8 verzen over het trainen van de geest.

Our next session will take place this Saturday January 25 at 3 p.m. With Rinpoche we will deepen meditation through prayer texts. The teaching part will be dedicated to the study of the 8 verses on training the mind.

Lodoe Rinpoche suggests that we dedicate our prayers to Australia during our Saturday afternoon class in Tervuren from 15.00 to 16.30. All Facebook friends are warmly invited to join these prayers, on the spot or in thought.
Lodoe Rinpoche nous propose de dédier nos prières à l'Australie lors de notre cours de ce samedi après midi à Tervuren de 15h00 à 16h30. Tous les amis Facebook sont chaleureusement invités à joindre ces prières, sur place ou en pensée.

Jonang Kalachakra Meditation Center Tervuren, Wandelaarstraat 17, 3080 Tervuren
Www.jonang-tervuren.be

Session - Sessie 30/11

Chers étudiants,

Veuillez noter la date de notre prochaine session qui aura lieu le samedi 30/11 à 16h00 sur le thème de : 

« La pratique de la méditation ».

Prix de la session :

5 euros pour les non-membres

3 euros pour les membres

Si possible, veuillez me confirmer votre participation. D’avance je vous en remercie.

A partir de janvier 2020, possibilité de cotisation de membre pour 

30 euro/an (réduction de 2 euros sur chaque session)

Bibliothèque : notre bibliothèque est accessible pour l’emprunt de livres. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre sélection.

 

Beste studenten,

Onze volgende sessie zal plaatsvinden op zaterdag 30 november om 16.00 uur met als thema : "De beoefening van meditatie".

Prijs van de sessie:

5 euro voor niet-leden

3 euro voor leden

Bevestig, indien mogelijk, uw deelname. Bij voorbaat dank ik u.

 Vanaf januari 2020, mogelijkheid tot lidmaatschap voor 30 euro / jaar (vermindering van 2 euro op de sessies).

Bibliotheek: onze bibliotheek is toegankelijk voor het uitlenen van boeken. Aarzel niet om onze selectie te bekijken.

 

Beste medestudenten,

Volgende week zaterdag 9 november om 16u mogen wij ons verheugen op de komst van onze Rinpoche voor een sessie meditatie en onderricht. Graag ontvangen wij jullie in onze Jonang Centrum in Tervuren. Geen voorkennis nodig. Wij tonen u met veel plezier de weg. Tot binnenkort.

Indien mogelijk graag uw aanwezigheid bevestigen. Bedankt.

Chers étudiants,

La semaine prochaine, le samedi 9 novembre à 16h, nous nous réjouissons de la venue de notre cher Rinpoché pour une session de méditation et d'enseignement à notre centre Jonang de Teruvren.Nous vous y attendons nombreux. Aucune pré-connaissance requise, nous vous guidons avec grand plaisir. A bientôt.

Si possible veuillez nous confirmer votre participation. Merci.

 

         

07/09/2019

Meditation

16u/h-17.30u/h

Adults

 

Tervuren

19/10/2019

Meditation

16u/h-17.30u/h

Adults

 

Tervuren

09/11/2019

Meditation

16u/h-17.30u/h

Adults

 

Tervuren

30/11/2019

Meditation

16u/h-17.30u/h

Adults

 

Tervuren

14/12/2019

Meditation

16u/h-17.30u/h

Adults

 

Tervuren