Thangkas at Jonang Tervuren

Deze indrukwekkende thangkas zijn gedoneerd aan ons Jonang Kalachakra-meditatiecentrum in Tervuren door de International Jonang Wellbeing Association uit Dharamsala. Deze donatie hoopt bij te dragen aan de gunstige verbinding (tib. Tendrel) tussen de organisaties, om de Boeddha Dharma in België te vergroten en om het bewustzijn van de Jonang-school van het Tibetaanse boeddhisme te doen herleven en verspreiden.

Ces thangkas impressionnants ont été gracieusement offerts à notre Centre de méditation Jonang Kalachakra de Tervuren par l’Association internationale Jonang Wellbeing de Dharamsala. Il est espéré que cette donation contribuera à la connexion propice (tib. Tendrel) entre les organisations, augmentera la connaissance des enseignements du Bouddha en Belgique et accroîtra la sensibilisation à l’école Jonang du bouddhisme tibétain.

 

These impressive thangkas were graciously gifted to our Jonang Kalachakra Meditation Center in Tervuren by the International Jonang Wellbeing Association from Dharamsala. This donation is hoped to contribute to the auspicious connection (tib. Tendrel) between the organizations, to increase the Buddha Dharma in Belgium and to revive and spread awareness about the Jonang school of Tibetan Buddhism.

 

UW MENING

Ons dharma en meditatiecentrum is open sinds 25 mei jl. We proberen het best aan de verwachtingen van iedereen te voldoen met betrekking tot het programmeren van onze meditatie- en onderwijssessies.

Onze sessies worden nu op zaterdag gehouden, maar misschien is een sessie tijdens de week ('s avonds) voor sommige mensen meer geschikt. We zullen sessies op zaterdag voortzetten met de mogelijkheid van een extra sessie tijdens de week ‘s avonds. En dit vanaf het begin van september. Rinpoche is in het buitenland tijdens de zomervakantie.

We zijn klaar om uw mening te overwegen en kunnen een ander type van programmering overwegen. Bedankt voor je feedback.

VOTRE AVIS

Notre centre de dharma et de méditation est ouvert depuis le 25 mai dernier. Nous essayons de répondre au mieux aux attentes de chacun concernant la programmation de nos sessions de méditation et d’enseignement.

Pour l’instant nos sessions sont organisées les samedis mais peut-être qu’une session durant la semaine (en soirée) serait plus adaptée pour certaines personnes. Nous continuerons les sessions les samedis avec la possibilité d’une session supplémentaire en semaine et en soirée. Et ceci à partir de la rentrée en Septembre. Rinpoché étant à l’étranger pendant les vacances d’été.

Nous sommes prêts à tenir compte de vos avis et pourrions envisager un autre type de programmation. Merci pour votre feedback.

YOUR OPINION

Our Dharma and Meditation Center has been open since May 25th. We try to best meet everyone's expectations regarding the programming of our meditation and teaching sessions.

For now our sessions are held on Saturdays but maybe a session during the week (in the evening) would be more suitable for some people. We will continue sessions on Saturdays with the possibility of an extra session during the week in the evening. And this from the beginning of September. Rinpoche being abroad during the summer holidays.

We are ready to consider your opinions and could consider another type of programming. Thank you for your feedback.

 

Onze webshop is nu online voor donaties, lidgelden en het betalen van de activiteiten (meditatiesessies). Bij voorkeur betalen met PayPal. Indien u niet beschikt over de PayPal betalingsmiddel, kan u ons per email uw bestelling opsturen : jonang.kalachakra.tervuren@gmail.com . Uw bestelling zal definitief zijn bij het betalen van het volledig bedrag op ons bankrekening BE31 3770 8621 5455.

Notre webshop est dès à présent en ligne pour les dons, les cotisations et le paiement des activités (séances de méditation). Payez de préférence avec PayPal. Si vous ne disposez pas du mode de paiement PayPal, vous pouvez nous envoyer votre commande par courrier électronique : jonang.kalachakra.tervuren@gmail.com . Votre commande sera définitive au moment du paiement du montant total sur notre compte bancaire BE31 3770 8621 5455.

 Our webshop is now online for donations, membership fees and paying for the activities (meditation sessions). Pay preferably with PayPal. If you do not have the PayPal payment method, you can send us your order by email: jonang.kalachakra.tervuren@gmail.com .Your order will be final when paying the full amount to our bank account BE31 3770 8621 5455.